PERINNEJOUKON JA PERINNEYHDISTYKSEN TUNNUKSET

 

                        14. Divisioonan perinnelippu

 

                

   Rukajärven rintamatunnus                       Rintamerkki      

 

 

                     

      Yhdistyksen standaari                         Jäsenmerkki  

©2023 14.Divisioonan perinneyhdistys ry