NUORISO-JA PERINNEPÄIVÄT KAJAANISSA 1.-2.9.2023
Tämän vuoden Nuoriso- ja perinnepäivien molempien päivien tilaisuudet ovat tällä kertaa kutsuvierastilaisuuksia. Perjantaina 1.9 kutsuvieraita ovat Lehtikankaan koulun oppilaat, joille Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos, Poliisi ja Pelastuslaitos esittelevät toimintaansa.
Lauantaina on vuorossa ekumeeninen jumalanpalvelus ja sen päälle pääjuhla. Molemmat tapahtumat järjestetään Kainuun prikaatin alueella ja niihin on kutsuttu kaikki 14.Divisioonan perinneyhdistyksen jäsenet ja yhdistyksemme yhteistyökumppanit.

AJANKOHTAISTA PERINNEYHDISTYKSESSÄ


PRIKAATIKENRAALI MANU TUOMINEN JATKAA PERINNEYHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJANA

Vuosikokous 2023 pidettiin 14.4. Kajaanissa Kainuun prikaatin Sotilaskodissa. Kokous valitsi puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi edelleen prikaatikenraali Manu Tuomisen. Hän on toiminut viimeiset kaksi vuotta Kainuun prikaatin komentajana mutta siirtyy kesällä Pääesikuntaan Helsinkiin.

Kaikki hallituksen erovuoroiset jäsenet jatkavat. Hallituksen jäsenet ovat Tero Kinnarinen Kajaani (vpj.), Timo Karppinen Kajaani (siht.), Kari Vepsäläinen Sonkajärvi, Heikki Visti Kajaani, Jukka Lappalainen Rautavaara, Tuulikki Bjurström Liperi, Tomi Juopperi Kajaani, Martti Huusko Kuhmo, Timo Härkönen Sotkamo, Tapio Ikonen Ilomantsi. Rahastonhoitajana jatkaa Matti Komulainen Lieksa

Tämän syksyn päätapahtumamme Nuoriso- ja perinnepäivät järjestetään 1.- 2. syyskuuta Kajaanissa. Perjantaina tapahtuman keskiössä ovat lapset ja nuoret. Lehtikankaan koulun pihalla aamu aloitetaan juhlallisella lipunnostolla. Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos, Poliisi ja Palo- ja pelastuslaitos esittelevät alueella toimintaansa. Lapset kiertävät pieninä ryhminä rastilta toiselle, joissa heille esitellään toimintaa. Joukossa on myös heille suunnattuja toiminnallisia aktiviteetteja. Lauantaina on vuorossa pääjuhla, joka on Kainuun prikaatilla. Se on kutsuvierastilaisuus perinneyhdistyksen jäsenille ja muille kutsuvieraille.


VUODEN 2023 NUORISO- JA PERINNEPÄIVIEN JÄRJESTELYTOIMIKUNTA PERUSTETTU

Maanantaina 6.2.kokoontui tämän vuoden Nuoriso- ja perinnepäivien järjestelytoimikunta Vanhan kerhon tiloihin Kajaanissa.

Kajaanin paikallisosaston puheenjohtaja Heikki Visti oli kutsunut toimikuntaan edustajat Sotilaskotiyhdistyksestä, prikaatilta, Kainuun Rajalta, poliisista, sotaveteraanipiiristä, sivistystoimesta, pelastuslaitokselta ja maanpuolustusjärjestöistä. 14. Divisioonan perinneyhdistyksestä olivat mukana Heikin lisäksi varapuheenjohtaja ja sihteeri. Myös puheenjohtaja Manu Tuominen oli avaamassa tilaisuuden.

Järjestelytoimikunnan tärkeinä tehtävinä on avustaa Heikkiä tapahtuman suunnittelussa ja läpiviennissä. Kevään aikana järjestetään paikallisissa kouluissa piirrustus-ja kirjoituskilpailuja, joiden tulokset järjestelytoimikunta käsittelee.

Tapahtuman teeman on "Himmetä ei muistot saa". Tavoitteita on kolme:1. Toteutetaan suunnitellulla tavalla sutjakasti, 2. Vieraat lähtevät hyvä maku suussa, 3. Taloudellinen tulos on positiivinen


Joulukuun alussa ilmestyi uusin Rukajärvi-aiheinen kirja "KIRJEITÄ RUKAJÄRVELTÄ- KORPIKAPTEENI URHO KEMPPAISEN SOTATAIVAL".

Kirja kertoo kirjeiden välityksellä Kemppaisen komentaman paltamolaiskomppanian vaiheista Jatkosodan hyökkäysvaiheessä kohti Rukajärveä, partiomatkoista ja elämästä kenttävartioissa.

Kirja on tilattavissa sen tekijältä hintaan 35€ +postikulut 5€ osoitteesta aaro.kemppainen@kotiposti.net.


NUORISO- JA PERINNEPÄIVIEN 2023 VALMISTELUT OVAT ALKANEET

Päivitämme valmistelujen tilaa sivulle PAIKALLISOSASTOT/Kajaani.


SOTKAMON TAPAHTUMASSA MUKANA MYÖS VETERAANEJA

NUORISO- JA PERINNEPÄIVÄT SOTKAMOSSA 2.-3. SYYSKUUTA

Kenraaliluutnantti Sakari Honkamaa:

Suomen puolustus on kunnossa

14. Divisioonan perinneyhdistyksen nuoriso- ja perinnepäivien pääjuhlassa Sotkamossa juhlapuheen pitänyt kenraaliluutnantti evp Sakari Honkamaa muistutti, kuinka Suomi puolueettomana maana säilytti kylmän sodan vuosien ja Neuvostoliiton hajoamisen jälkeenkin yleisen asevelvollisuuden ja kehitti omaa puolustusjärjestelmäänsä. Puolustuskyky pidettiin kunnossa.

Kenraaliluutnantti Honkamaa valitteli sitä tosiasiaa, että Ukrainan sodan vuoksi sotilaalliselle puolustuskyvylle on edelleen suuri tarve. 1990-luvulla Suomi liittyi Euroopan unioniin ja Naton rauhankumppanuusohjelmaan ja 2000-luvun alun jälkeen on hankittu vain Nato-yhteensopivaa kalustoa.

 – Suomen puolustus oli Natoon liittymispäätöstä tehtäessä hyvässä ja uskottavassa kunnossa.

– Emme siis liittyneet Natoon siksi, että oli pakko, vaan siksi että se oli järkevää, Honkamaa totesi.

Hän muistutti, että kriisitilanteessakin Suomen puolustusta johdetaan lähtökohtaisesti Suomesta yhteistä tiedustelutietoa ja tilannekuvaa hyödyntäen.

Natolla ei ole sanavaltaa jäsenmaiden maanpuolustuksen järjestelyihin kuten yleiseen asevelvollisuuteen tai alueelliseen puolustusjärjestelmään. Puolustusmenojen taso tulisi suosituksen mukaan olla kaksi prosenttia bruttokansantuotteesta.

– Suomen puolustus ja sen resurssit ovat edelleen suomalaisten päättäjien vastuulla. Meille annettavasta avusta ja meiltä lähtevästä avusta päättävät suomalaiset päättäjät, kansanedustajat, hallitus ja tasavallan presidentti.

Kenrl evp Sakari Honkamaa
Kadylik Jesse Määttä

Juhlassa nuorten puheenvuoron esittänyt sotkamolainen kadettiylikersantti Jesse Määttä huomautti nuorten maailman muuttuneen. Oikean ja väärän erottaminen on entistä vaikeampaa. Määttä esitti, että nuoria tulisi tukea etsimään merkityksellisyyttä ja tekemään valintojaan sen kautta.

– Omassa mielessäni perinteet näyttelevät tärkeää osaa siinä. Olen kokenut, että löydän historiasta ja perinteistä tietynlaista henkistä varmuutta tähän hetkeen.

Määttä puhui epävarmuuden leimaamasta ajasta, missä arki ja keskittymisen painopisteet ovat muuttuneet. Kun mieli askartelee siinä, miten tulevina aikoina selvitään, unohtuu keskittyä siihen, mitä tekee juuri nyt.

Esimerkiksi sosiaalinen media toimii Määtän mielestä epävarmuuden, päämäärättömyyden, ilmiöiden levittäjänä. Epävarmoina aikoina tämä korostuu. Työ, opiskelu, liikunta ja harrastukset ovat investointi itseen ja epävarmuuden jälkeiseen aikaan. Niinpä kadettiylikersantti Jesse Määttä haastoi kaikki juhlaan osallistuneet tekemään päätöksen lisätä omaa liikuntaansa.

Sotkamon nuoriso- ja perinnepäivien tapahtumiin osallistui perjantaina yli 1500 henkilöä. Koululaisten aamunavauksessa oli reilut 500 oppilasta lukion pihamaalla ja torin kalustonäyttelyyn tutustui ja ylilentoa seurasi reilut 1000 henkeä. Yhteensä viikonlopun tapahtumissa oli mukana noin 1750 henkilöä.

Kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen korosti pääjuhlan tervehdyspuheessaan kenraaliluutnantti Honkamaan tavoin perinnetyön merkitystä ja suuntaamista nuorille. Nykyaikana historian tunteminen on tärkeää.

Yksi perinnepäivien tärkeä tehtävä on ylläpitää kansakunnan muistia ja antaa oppia ja vertailupohjaa tämän päivän tapahtumiin, Kilpeläinen muistutti.

- Nuorisosta löytyvät ne miehet ja naiset, jotka tarpeen tullen täyttävät tehtävänsä kaikissa tilanteissa.

Tervehdyksen 14. Divisioonan perinneyhdistyksen Sotkamon nuoriso- ja perinnepäivien pääjuhlaan toivat Puolustusvoimien puolesta Kainuun prikaatin komentaja, prikaatikenraali Manu Tuominen, Rajavartiolaitoksen puolesta Kainuun rajavartioston komentaja, eversti Mika Rytkönen ja Sotkamon seurankunnan puolesta kappalainen Antti Lankinen.

Palkitsemiset

Vastuunottoa ja harkintaa -kirja, joka kertoo talvi- ja jatkosodan veteraani Osmo Rasilon kokemuksista: kenraaliluutnantti evp Sakari Honkamaa ja kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen

Perinneyhdistyksen standaari: Sotkamon lukio, Sotkamon kunnan ateria- ja siivouspalvelujohtaja Airi Hyvönen, kappalainen Antti Lankinen.

Päällikkö- ja jääkäripuukko: Sotkamon paikallisosaston puheenjohtaja ja tapahtuman järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Timo Härkönen, varapuheenjohtaja Veikko Rusanen sekä järjestelytoimikunnan jäsen Kalevi Valtanen, Sotkamon kunnan kasvatusjohtaja Ville Manninen, Sotkamon lukion rehtori Mauri Reinikka ja Sotkamon reserviupseerikerhon puheenjohtaja Pertti Schroderus.

Rukajärvitunnus: Perinneyhdistyksen Sotkamon paikallisosaston hallituksen jäsenet Juhani Mantsinen, Aarto Mäkinen ja Asko Tolonen.

Päällikkö- ja jääkäripuukolla palkitut (vas.alkaen): Veikko Rusanen, Kalevi Valtanen, Timo Härkönen, Ville Manninen, Mauri Reinikka ja Pertti Schroderus


VUODEN 2022 VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen jäsenet kokoontuivat vuosikokoukseensa Kainuun prikaatin Sotilaskodin tiloihin tiistaina 19.4. illalla. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Kainuun prikaatin komentaja, prikaatikenraali Manu Tuominen ja uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Jukka Lappalainen Rautavaaralta.

Yhdistyksen pitkäaikainen rahastonhoitaja Juhani Ryynänen luopui tehtävistään ja luovutti ne Matti Komulaiselle. Juhani toimi yhdistyksen taloudesta vastaavana ja samalla Lieksan paikallisosaston puheenjohtajana aina yhdistyksen perustamisesta alkaen. Hän suunnitteli ja johti useita Nuoriso- ja perinnepäiviä Lieksassa, palkitsi paikallisia koululaisia ja Pohjois-Karjalan rajavartioston varusmiehiä sekä henkilökuntaa. Hänet tunnetaan pitkäaikaisena alueellisena maanpuolustustyön ja maanpuolustushengen vaalijana ja vaikuttajana.

Vuoden tärkeimpänä tapahtumana ovat 2.- 3.9.2022 järjestettävät Nuoriso- ja perinnepäivät Sotkamossa.


PRIKAATIKENRAALLI MANU TUOMINEN PUHEENJOHTAJAKSI

Perinneyhdistys kokoontui 3.9.2021 Vuokatin Urheiluopistolla. Tuomo Revon työtä puheenjohtajana valittiin jatkamaan Kainuun prikaatin komentaja prikaatikenraali Manu Tuominen. Varapuheenjohtajana jatkaa Tero Kinnarinen ja sihteerinä Timo Karppinen.


MUITA TAPAHTUMIA 2022


YHTEISTYÖ KAINUUN TYKISTÖ- JA HEITTIMISTÖKILTA RY:N KANSSA

Kainuun Tykistö- ja Heittimistökilta ry on toiminut kenttätykistön ja kranaatinheittimistön valtakunnallisena aselajikiltana vuodesta 2009. Killan ja 14. Divisioonan perinneyhdistyksen yhteistyön perustana ovat yhteiset päämäärät perinnetyön vaalimisessa.

Kilta vaalii Kainuun tykistörykmentille vahvistettuja viime sotien Kainuun ja Rukajärven suunnan 14. Divisioonan kenttätykistön ja kranaatinheittimistön kunniakkaita perinteitä. Kilta viettää perinnepäivää 17.6. yhdessä Kainuun tykistörykmentin kanssa kunnioittaen perinnejoukkojen II/KTR 18 ja KRHK/JR 31 perustamista Nurmeksen Jokikylässä kesäkuussa 1941.

Kilta kuuluu Kainuun prikaatin viralliseen palkitsemisjärjestelmään ja vastaa Kainuun tykistörykmentin varusmiesten ja vapaaehtoisessa asepalveluksessa olevien naisten kiltapalkitsemisista. Tämän ohella kilta palkitsee myös Jääkäriprikaatin kranaatinheitin-komppanian varusmiehiä.

Killan monipuoliset kotisivut ovat luettavissa sivustolla: http://www.kaithkilta.fi