KAJAANIN PAIKALLISOSASTO

TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA

Nuoriso- ja perinnepäivät 2023 valmistelut ovat alkaneet

14.D perinneyhdistyksen Kajaanin paikallisosaston väki kokoontui 14.9 varapuheenjohtaja Tero Kinnarisen luo tarkoituksena aloittaa perinneyhdistyksen vuoden 2023 päätapahtuman valmistelut. Yhdistyksen vuosikokous oli alkuvuonna -22 päättänyt, että seuraavien Nuoriso- ja perinnepäivien pitopaikkana on Kajaani.

Paikallisosastosta muodostettiin järjestelytoimikunta, jonka puheenjohtajaksi valittiin Heikki Visti ja jäseniksi Tero Kinnarinen ja Timo Karppinen. Heikki esitteli valmistelemansa toimintasuunnitelmaluonnoksen. Suunnitelmana on, että juhlan ajankohta on 1.-2.9.2023. Ensimmäinen päivä on suunnattu kajaanilaisille kouluille ja pääpaikkana Lehtikankaan muutaman vuoden vanha koulu. Perjantain tilaisuus alkaa lipun nostolla ja koulun ympäristössä on Kainuun prikaatin järjestämä kalustonäyttely. Myös Rajavartiolaitoksen valvontahelikopteri yritetään saada paikalle. Lauantaina olemme Kainuun prikaatin tiloissa. Aamu alkaa ekumeenisella jumalanpalveluksella ja ruokailun jälkeen päättyy pääjuhlaa Sotilaskodissa.

Lokakuun alussa esittelimme suunnitelmamme puheenjohtaja Manu Tuomiselle. Hän hyväksyi sen pienine muutoksineen ja samalla hän allekirjoitti anomuksen, jossa Kajaanin koululaitos pyydetään mukaan juhlaan ja sen järjestelyihin sekä kutsun eri tahoille mukaan järjestelyorganisaatioon.

Suunnitelman mukaan oppilaat paitsi osallistuvat avajaispäivän tilaisuuteen, heitä pyydetään mukaan myös pääjuhlaan. Koulut järjestävät myös kevätlukukaudella kirjoituskilpailun yhdistyksemme antamasta aiheesta. Järjestelyorganisaatioon tulemme kutsumaan edustajat viranomaisista ja maanpuolustusjärjestöistä-

Marraskuun alussa Heikki Visti kävi esittelemässä anomuksen Kajaanin sivistysjohtajalle ja koulun rehtorille. Anomus otettiin positiivisesti vastaan ja kiitettiin sitä, että olemme hyvissä ajoin liikkeellä.

Kutsun järjestelytoimikuntaan ovat tähän mennessä hyväksyneet ainakin yhdistyksemme tiedottaja Martti Huusko, Kaipr:n komendantti kapt Juho Kangas, Kajaanin Sotilaskotiyhdistyksen puheenjohtaja Heli Itkonen, Lehtikankaan koulun rehtori Kalle Komulainen, lukion rehtori Jaana Kilpelänaho, Kajaanin Resupskerhon pj Hannu Suutari, Kajaanin reserviläisten pj Teemu Niva, Kainuun sotaveteraanipiirin pj Timo Toivonen, Vapaussodan Kainuun piirin pj Paavo Enroth, pelastuspäällikkö Anssi Parviainen, poliisipäällikkö Hannu Rönkkö ja Kainuun Rajavartioston viestintäsihteeri Sanni Junttola.

Järjestelyissä olemme siis liikkeellä hyvissä ajoin ja suunnitelmat ovat pitkällä. Tulemme kertomaan lisää sitä myöten, kun jotain tapahtuu.

Järjestelytoimikunta

 

Prikaatikenraali Manu Tuominen 14.Divisioonan perinneyhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi

Rukajärven suunnalla taistelleiden veteraanien perintöä vaaliva 14. Divisioonan perinneyhdistys kokoontui perjantaina 3. syyskuuta Vuokatin Urheiluopistolla. Prikaatikenraali Tuomo Revon työtä puheenjohtajana valittiin jatkamaan Kainuun prikaatin nykyinen komentaja, prikaatikenraali Manu Tuominen. Varapuheenjohtajana jatkaa Tero Kinnarinen ja sihteerinä Timo Karppinen.

Uusi hallitus kokonaisuudessaan: Tuulikki Bjurström, Martti Huusko, Timo Härkönen, Tapio Ikonen, Tomi Juopperi, Timo Karppinen, Tero Kinnarinen, Matti Komulainen, Kari Vepsäläinen ja Heikki Visti.

Prikaatikenraali Manu Tuominen on palvellut aikaisemmin mm. Afganistanissa, Uudenmaan prikaatissa ja puolustusasiamiehenä Ruotsissa.

Nuoret entistä tärkeämpi kohderyhmä.

Vuosikokous päätti siirtää koronapandemian vuoksi Sotkamon nuoriso- ja perinnepäivät vuodella eteenpäin syyskuun alkuun 2022. Näin tapahtuma saadaan toteuttaa suunnitellulla tavalla.

Tulevaa toimintaa ajatellen vuosikokouksessa korostui tavoite saada säilytettyä yhteys nuoriin ja kertoa heille sotiemme veteraanien perinteestä mutta samalla myös uskottavan ja toimivan maanpuolustuksen merkityksestä nykyaikana muuttuvassa maailmassa.

14. Divisioonan perinneyhdistys jatkaa aktiivista yhteydenpitoa aluetoimistojen, maanpuolustusjärjestöjen sekä Tammenlehvän perinneliiton kanssa.

Hallituksen varapuheenjohtaja Tero Kinnarinen ja sihteeri Timo Karppinen luovuttivat uudelle puheenjohtajalle yhdistyksen perustajajäsenestä ja kunniapuheenjohtajasta Osmo Rasilosta kertovan kirjan "Vastuunottoa ja harkintaa"

Tiedote perinneyhdistyksen jäsenille keväällä 2021

Hyvää alkavaa kevättä kaikille. Pitkä ja luminen talvi on kohta takana ja odotettu kevät ja kesä ovat ovella. Eniten kesää varmasti odotamme sen takia että- jos kaikki menee suunnitelmien mukaan- rokotukset saadaan suoritetuksi loppukesään mennessä ja pääsemme voitolle pandemiasta.

14.Divisioonan perinneyhdistys perustettiin Kajaanissa 2004 veteraanien aloitteesta. Siihen saakka he järjestivät itse vuosittain asevelitapaamisia. Tarkoituksenamme on vaalia 14.D:n perinteitä sekä kehittää nuorison lähihistorian tuntemusta ja maanpuolustustahtoa. Tärkein kohderyhmämme on nuoriso.

Yhdistys on organisoitunut kuuteen paikallisosastoon: Kajaaniin, Kuhmoon, Lieksaan, Ilomantsiin, Iisalmeen ja Sotkamoon.

Tärkein toimintamuotomme on vuosittain järjestettävät Nuoriso- ja perinnepäivät. Niiden järjestelyistä vastaavat vuorollaan paikallisosastot. Tapahtumaa valmistellaan pitkin vuotta pitämällä mm esityksiä, valokuvanäyttely ja pyytämällä mukaan kouluja, joissa järjestetään teemapäivä ja erilaisia kilpailuja.

Yhdistys palkitsee nuorisoa, sotilaita ja muuta yleisöä perinteiden ja maanpuolustustahdon ylläpitämisestä, hyvästä palveluksesta ja paikallisosastojen järjestämistä kilpailuista jakamalla, stipendejä, standaareja, puukkoja kunniakirjoineen.

14. Divisioonan toiminnan kulmakiviä ovat:

  • Luotettavuus, jossa paikallisosastot toimivat yhdistyksen sääntöjen mukaan.    
  • Esimerkillisyys, jossa vanhempien toiminta on esimerkkinä tuleville sukupolville.
  • Avoimuus ja ennakkoluulottomuus, joissa perinneyhdistys ei ole uhka vaan mahdollisuus.

Mottomme on: ” Tunne historiasi, ymmärrät nykyisyyden ja näet tulevaisuuden.

Toimintavuosi 2020 oli pandemian ja sen tuomien rajoitusten vuoksi normaalia vaisumpaa. Mitään yhdistyksen johtamaa suurempaa tapahtumaa ei voitu järjestää. Sotkamoon suunnitellut Nuoriso- ja perinnepäivät kuten myös yhdistyksen vuosikokous piti siirtää tälle vuodelle. Vuosikokous on tarkoitus järjestää Sotkamossa 3.9 ja Nuoriso- ja perinnepäivät 3.-4.9.2021.

Yhdistyksen paikallisosastot sen sijaan toimivat. Kajaanissa ja Joensuussa palkittiin varusmiehiä ja henkilökuntaa Kainuun prikaatin, Kainuun ja Pohjois- Karjalan Rajavartiostojen vuosipäivinä. Paikallisille koululaisille ja eri yhteisöille pidettiin esitelmätilaisuuksia. Myös veteraaneja muistettiin ja heihin pidettiin yhteyttä.

14. Divisioonan perinneyhdistyksen hallitus toivottaa kaikille veteraaneille, jäsenillemme ja kaikille maanpuolustuksesta kiinnostuneille hyvää alkavaa kevättä.

HALLITUS

Perinneyhdistyksen vuosikokous 2018

14.Divisioonan perinneyhdistys kokoontui 24. huhtikuuta vuosikokoukseensa Kajaanin Linnantauksessa sijaitsevaan Impilinnaan, jossa talvisodan aikana toimi kenrm W.E. Tuompon johtaman Pohjois-Suomen ryhmän esikunta.

Yhdistys puheenjohtajana jatkaa Kainuun prikaatin komentaja, prikaatikenraali Tuomo Repo. Varapuheenjohtajaksi valittiin Tero Kinnarinen Kajaanista, sihteeriksi Timo Karppinen Kajaanista. Lisäksi hallitukseen kuuluvat Tuulikki Bjurström Tampereelta, Seppo Räihä Kiuruvedeltä (uusi), Martti Huusko Kuhmosta, Heikki Visti ja Tomi Juopperi Kajaanista, Tapio Ikonen Ilomantsista, Matti Komulainen Lieksasta, Timo Härkönen Sotkamosta (uusi). Rahastonhoitajaksi valittiin Juhani Ryynänen Lieksasta.

Kuvia kokouksesta: https://huzza.kuvat.fi/i/z6xXnmkgEUyMuCJKN2spDGRQ3w7daFb9

Perinneyhdistys on organisoitunut alueellisiksi paikallisosastoiksi. Paikallisosastot toimivat Ilomantsissa, Kajaanissa, Kuhmossa, Lieksassa ja Ylä-Savossa (aik. Iisalmi). Uusi paikallisosasto on perusteilla Sotkamoon.

 

Osmo Rasilo - reserviupseerin kokemuksia jatkosodassa Rukajärvellä

Antti Rasilo piti esitelmät isänsä sotakokemuksista Sotkamossa ja Kajaanissa kevättalvella 2018. Ohessa on linkki aiheeseen: /datafiles/userfiles/File/Osmo Rasilon sotapolkua.pdf

 

Olympiavoittaja Paavo Lonkila on poissa

Muistokirjoitus: /datafiles/userfiles/File/Olympiavoittaja Paavo Lonkila.pdf

 

Kotiuttamisparaatin palkitsemisia Kainuun Prikaatilla 14.12.2016

14.Divisioonan perinneyhdistyksen Kajaanin paikallisosaston puheenjohtaja Heikki Visti ja Kainuun prikaatin komentaja prikaatikenraali Vesa Virtanen palkitsevat kajaanilaisen alikersantti Sami Pönkön ansiokkaasta palveluksesta perinneyhdistyksen standaarilla kotiuttamisparaatissa

Nuoriso- ja perinnepäivät Kajaanissa 2015

Tapahtuman teemana oli "Nuori, anna kaikkesi vaan älä periksi"

14.Divisioonan nuoriso- ja perinnepäivät pidettiin sunnuntaina 6.9.2015 Kajaanissa Kainuun prikaatin tiloissa. Tilaisuus alkoi prikaatin urheilukentällä, johon oli asetettu näytteille suomalaisen valmiusyhtymän modernia kalustoa. Sateinen sää haittasi hieman tapahtumaa.
Ekumeeninen hartaustilaisuus pidettiin prikaatin auditoriossa ja siellä saarnasivat kenttärovasti Penna Parviainen ja Isä Andreas Larikka. Tilaisuuteen osallistui n. 160 henkeä.

Leijona -catering oli valmistanut juhlaväelle erinomaisen lounaan joka sai laajaa kiitosta. Täysin vatsoin oli hyvä lähteä pääjuhlaan Sotilaskotiin.

Sotilaskodin täysi sali todisti taas kerran, että maanpuolustusaate on voimissaan

Pääjuhlan avasi perinneyhdistyksen puheenjohtaja kenraaliluutnantti Sakari Honkamaa toivottamalla veteraanit, lotat ja koko salin täyteisen maanpuolustusväen tervetulleiksi juhlaan. Väkeä oli saapunut ympäri Suomen. Linja-autokuljetukset oli järjestetty Kuhmosta, Lieksasta ja Iisalmesta.

Juhlapuheen piti maavoimien komentaja kenraaliluutnantti Seppo Toivonen. Hän käsitteli puheessaan tämänhetkistä turvallisuusympäristöä ja toivoi suomalaisilta yksituumaisuutta, jolla ajan haasteet saadaan voitettua.

Puolustusvoimien tervehdyksen toi Kainuun prikaatin komentaja prikaatikenraali Jukka Sonninen, Rajavartiolaitoksen tervehdyksen Kainuun Rajavartioston komentaja eversti Ismo Kurki ja Kajaanin kaupungin tervehdyksen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Vesa Kaikkonen.

Musiikista vastasi Kajaanin puhallinorkesteri ja lauluesityksistä Kajaanin keskuskoulun musiikkiluokan kuoro.

Yhdistys palkitsi Raappanan päällikkö- ja jääkäripuukolla päätoimittaja Martti Huuskon, majuri evp Tero Kinnarisen ja rehtori Seppo Räihän. Stipendin saivat alikersantit Ville Kekkonen, Konsta Hotti, Tuukka Viinamäki ja Toni Prusi sekä jääkäri Pekka Kinnunen, Kajaanin puhallinorkesteri ja Kajaanin keskuskoulun musiikkiluokan kuoro.

Puisella Rukajärvi- tunnuksella palkittiin Kajaanin sotilaskotiyhdistys, sihteeri Ulla Kontio, tiedottaja Satu Hujanen, yrittäjä Vesa Tervo ja Kainuun prikaatin varusmiestoimikunta. Kaikki palkitut saivat myös kunniakirjan.

Juhlien lopuksi tapahtuman järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Heikki Visti luovutti seuraavien Nuoriso- ja perinnepäivien järjestämisvastuun Iisalmen paikallisosaston puheenjohtaja Pekka Ritolalle.

Juhlat onnistuivat erinomaisesti ja sotilaskodin täysi sali todisti taas kerran, että maanpuolustusaate on voimissaan. Veteraaneja tilaisuuteen osallistui alun toistakymmentä ja muuta maanpuolustusväkeä lähes 300 henkeä.

Tilaisuus kiinnosti myös mediaa. Paikallislehdet kirjoittivat tulevasta tapahtumasta, Yle Kainuu radiossa  ja Pohjois- Suomen uutiset valtakunnallisesti. Kainuun Sanomat uutisoi asiasta seuraavalla viikolla.

Valokuvia pääjuhlasta on alasivulla: - Kuvia Kajaanista