14.DIVISIOONAN PERINNEYHDISTYS RY


Alkutaival

14.Divisioonan perinneyhdistys on perustettu Kajaanissa vuonna 2004 ja sen säännöt rekisteröitiin Patentti- ja rekisterihallituksessa helmikuussa 2005. Perinneyhdistyksen toiminta-alueena on koko Suomi ja sen kotipaikka on Kajaani.

Yhdistyksen toimintaa johtaa perinneyhdistyksen hallitus, jossa on puheenjohtaja ja 10 jäsentä. Perinneyhdistyksen jäsenet voivat hallituksen suostumuksella muodostaa rekisteröimättömiä paikallisosastoja edistämään perinneyhdistyksen toimintaa ja jäsentemme yhteydenpitoa sotiemme veteraaneihin. Tällä hetkellä paikallisosastoja on kuusi: Ilomantsi, Kajaani, Kuhmo, Lieksa, Sotkamo ja Ylä-Savo.

Toimintaympäristö ja tavoitteet

Perinneyhdistys vaalii 14. Divisioonan veteraaniperinteitä sekä maanpuolustushenkeä yhteistoiminnassa veteraani-, sotainvalidi- ja maanpuolustusjärjestöjen sekä puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen kanssa. Perinneyhdistyksen toiminnan painopiste on nuorisotoiminnassa, jota yhdistyksen paikallisosastot toteuttavat yhteistoiminnassa koulujen kanssa. Tavoitteena on veteraaniperinteen siirtyminen nuorempien sukupolvien tietoisuuteen.

Toimintaa ja tapahtumia

Yhdistyksen näkyvimpinä toimintamuotoina ovat olleet vuodesta 2006 järjestetyt veteraani,- nuoriso- ja perinnepäivät. Näitä perinnetilaisuuksia on järjestetty vuorovuosina jatkosodan 14. Divisioonan rekrytointialueilla Kainuussa, Ylä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Tilaisuudet on järjestetty yhteistoiminnassa alueen koulujen, joukko-osastojen ja maanpuolustusjärjestöjen kanssa.

Kunniakansalaisiamme sotiemme veteraaneja Lieksassa perinnetilaisuudessa 2007

Perinneyhdistyksen paikallisosastot pitävät alueillaan yhteyttä kunniakansalaisiin, sotiemme veteraaneihin, ja huomioivat heidät eri tapahtumissa toimintavuoden aikana. Kouluissa järjestetään veteraaniaiheisia tapahtumia ja veteraanien vierailuja ja haastatteluja. Veteraaniperinnettä siirretään näiden tapahtumien myötä nuorison tietouteen. Nuorisolle henkilökohtainen kontakti on paras motivaatio perehtymisessä Isänmaamme historian vaikeisiin aikoihin.

Veteraanin haastattelu, Iisalmi 2010

Veteraanin juttusilla, Iisalmi 2010

Perinneyhdistys kerää myös alaan liittyvää perinneaineistoa ja harjoittaa julkaisutoimintaa sekä järjestää juhla-, kokous-, esitelmä-, keskustelu-, retkeily- ja tutustumistilaisuuksia. Perinneyhdistyksen tiedotuslehti on Korven Kaiku. Perinneyhdistys palkitsee ansioituneita Suomen kansalaisia veteraaniperinteen ylläpitämisestä ja maanpuolustushengen kehittämisestä.

Parhaat suoritukset palkitaan

Perinneyhdistyksen jäsenet ovat myös aktiivisesti tutustuneet 14.D:n sotahistoriaan retkeilemällä   Rukajärven historiallisille taistelualueille. Vuoden 2009 kesäkuun retkestä on kirjattu muistiin kertomus "Perinneyhdistyksen matka rajan taakse".

Matkakertomus avautuu linkistä: /datafiles/userfiles/File/Perinneyhdistyksen jäsenten retki.pdf