PERINNEJOUKON JA PERINNEYHDISTYKSEN TUNNUKSET


14. Divisioonan perinnelippu

Rukajärven rintamatunnus

Rintamerkki

Yhdistyksen standaari

Jäsenmerkki